Home / Tag Archives: usul 20

Tag Archives: usul 20

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 16

Syarah Usul Ke-16 Dalam mengeluarkan hukum, Syarak merujuk kepada intipati sesuatu perkara dan bukan nama yang dipakai orang ramai. Uruf yang salah tidak mengubah hakikat lafaz-lafaz syariat. Malah wajib dipastikan batas-batas pengertian yang dimaksudkan dari lafaz-lafaz itu, dan tidak melewati pengertian-pengertian yang dimaksudkan itu. Begitu juga mestilah diawasi sebarang lafaz-lafaz yang sengaja dikemukakan dengan tujuan tipu helah di dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan urusan dunia dan agama. Yang diambil kira ialah sesuatu yang dinamakan, bukan nama yang diberikan”.

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 17

Syarah Usul Ke-17 Amal hati lebih utama dari amal anggota. Kedua-duanya penting. Aqidah merupakan asas setiap amalan. Amalan hati lebih penting dari amalan anggota badan. Mencari kesempurnaan pada kedua-duanya adalah dituntut oleh syara’ walaupun darjat tuntutan pada kedua-duanya berbeza.

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 18

Syarah Usul Ke-18 Islam mengangkat peranan akal manusia. Islam membebaskan aqal. Menggalakkan supaya memerhatikan alam semesta, mengangkat kedudukan ilmu dan ulama’, mengalu-alukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Al-Hikmah adalah barang yang hilang dari orang mukmin, di mana sahaja didapati maka dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya.

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 19

Syarah Usul Ke-19 Tiada pertembungan diantara Syarak dan ilmu Sains yang sahih. Boleh jadi perkara yang diteliti oleh pandangan syara’ tidak termasuk ke dalam perkara yang diteliti oleh pandangan aqal, begitu juga sebaliknya. Sungguh pun demikian, pandangan syara’ dan pandangan aqal tidak bercanggah dalam perkara-perkara yang qath’i (muktamad dan putus). Hakikat ilmiah yang sahih tidak bertentangan dengan kaedah syara’ yang tsabit. Perkara dzanni, dari kedua-duanya ditakwilkan, agar bersesuaian dengan qath’i. Sekiranya pandangan syara’ dan pandangan aqal masih berada di peringkat dzann, maka pandangan syara’lah yang lebih utama untuk diterima. Hinggalah pandangan aqal dapat mentsabitkan kebenarannya atau ia akan gugur dengan …

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 20

Syarah Usul Ke-20 Kita tidak mengkafirkan orang Islam melainkan dengan syarat-syarat yang ketat. Kita tidak mengkafirkan seorang Muslim yang telah mengucap dua kalimah syahadah, melaksanakan tuntutan-tuntutannya dan menunaikan kawajipan-kewajipannya dengan hanya berdasarkan kepada pendapat atau maksiat yang dilakukannya melainkan jika beliau: Mengakui kalimah kufur Mengengkari perkara agama yang diketahui secara dharuri Mendustakan ayat Al-Quran yang jelas pengertiannya. Menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang tidak diterima oleh semua uslub Bahasa Arab dalam semua keadaan. Melakukan sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan selain dari kufur.

Read More »