Keperibadian

Menahan Bisikan Nafsu Dan Gejolak Jiwa

Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda:

إِذَا حَاكَ فِي قلبِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ

Apabila ada sesuatu yang bergejolak dalam hatimu, maka tinggalkanlah

(Riwayat Ibn Hibban)[1]

Sekilas Penjelasan

Manusia, secara fitrahnya, memiliki kecenderungan yang kuat untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri daripada keburukan. Namun kekuatan fitrah sering berhadapan dengan bisikan syaitan dan dorongan hawa nafsu, sehingga timbul gejolak dalam jiwa.

Apabila gejolak jiwa itu cenderung untuk mengajak kepada keburukan, maka seorang hamba haruslah segera tinggalkan segala bisikan jahat tersebut, disusuli dengan memperkuatkan aspek keimanan seperti memperbanyakkan zikir pada saat bersendirian, bergaul dengan rakan-rakan yang soleh, pengambil posisi sebagai da’i (penda’wah) dan terus-menerus meningkatkan ilmu agama dengan penuh keikhlasan agar dorongan yang muncul selepas itu adalah hammul khair (keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan).

Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam bersabda:

مَن مات ولم يَغزُ ، ولم يحدِّث به نفسَه ، مات علَى شُعبةٍ من نفاقٍ

Barangsiapa yang mati sedangkan ia tidak pernah berjihad dan tidak pernah berniat berjihad di dalam hati, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan

(Riwayat Muslim)[2]

Hikmah Tarbawiyah

 Bilakah terjadinya gejolak jiwa?

 1.  Ketika seorang hamba hendak melakukan suatu perbuatan dosa. Saat itulah syaitan dan syahwat berusaha menjerumuskannya, sedangkan akal dan hati nurani berusaha menolak ajakan tersebut, sehingga terjadi pergolakan dalam jiwanya.
 1. Ketika meninggalkan suatu kebaikan dan tidak berusaha melakukannya. Nafs lawwamah adalah nafsu yang mencela pemiliknya atas kebaikan yang ditinggalkannya, sehingga ia menyesali apa yang telah dia lakukan.
 1. Ketika hendak atau selesai melakukan suatu syubhah dan berasa ragu. Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam bersabda:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu

(Riwayat at-Tirmizi)[3]

 1. Ketika atau setelah melakukan sesuatu yang mengurangi muru’ah (maruah), kewibawaan dan harga diri, meskipun tidak termasuk dalam kategori berdosa kepada Allah Subhanahuwata‘ala.

Mengapa terjadinya gejolak jiwa?

 1. Fitrah seorang muslim asalnya menolak perbuatan dosa dan maksiat serta menyukai ketaatan dan kebaikan. Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam bersabda:

الخيرُ عادَةٌ والشرُ لُجَاجةٌ

Kebaikan itu kebiasaan, sedangkan keburukan itu pemaksaan

(Riwayat Ibn Hibban)[4]

Ertinya, kebaikan boleh diterima dangan mudah oleh orang muslim kerana sesuai dengan fitrahnya. Manakala keburukan itu sukar diteriima kecuali dengan paksaan.

 1. Pada dasarnya nilai Islam adalah nilai universal. Apabila seorang muslim akan atau telah melakukan pelanggaran terhadap nilai tersebut, maka ia merasakan takut diketahui oleh orang lain dan timbullah gejolak jiwa. Sabda Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam:

والإثمُ ما حاك في نفسِك ، وكرهتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ

Dosa adalah apa yang bergermuruh di dalam dirimu, dan engkau takut (benci) apabila orang melihatnya

(Riwayat Muslim)[5]

Memaknai gejolak jiwa

 1. Gejolak jiwa bagi hati yang kuat iman

Pada tahap ini, syaitan tidak mampu menggoda seorang mu’min dengan apa cara sekalipun sehingga bisikan-bisikan itu sangat mudah ditepis. Namun kadang-kadang imannya lemah sehingga terlanjur melakukan maksiat. Akan tetapi setelah itu ia bangkit melawan bisikan syaitan dan melakukan taubat nasuha.

 1. Gejolak jiwa bagi hati yang lemah iman

Meskipun imannya ingin melawan kemaksiatan sehingga timbul gejolak jiwa, namun iman itu lemah dan akhirnya ia melakukan maksiat. Setelah itu, imannya cuba untuk bangkit melawan kemaksiatan, namun tetap kalah kerana harus berhadapan dengan godaan syaitan yang kuat. Semakin hari hawa nafsunya semakin ‘menikmati’ maksiat, maka ia terus mengulangi perbuatan maksiat tersebut.

Langkah-langkah ‘Amaliyah (Praktikal)

 1. Menyedari bahawa syaitan itu benar-benar ada dan mengikuti setiap hamba sejak lahir. Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam bersabda:

 ما منكُم من أحدٍ إلَّا وقد وُكِّلَ بهِ قرينُهُ منَ الجنِّ . قالوا: وإيَّاكَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال: وإيَّايَ إلَّا أنَّ اللَّهَ أعانَني علَيهِ فأسلَمَ فلا يأمرُني إلَّا بخيرٍ

Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah dijadikan untuknya pendamping daripada syaitan. Para sahabat bertanya: “Apakah engaku juga wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Ya, hanya saja Allah menolongku dalam menghadapinya sehingga ia menyerah dan tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan.

(Riwayat Muslim)[6]

Hadits di atas menunjukkan bahawa hanya dengan pertolongan Allah Subhanahuwata‘ala sahaja yang dapat menyelamatkan kita daripada bisikan syaitan.

 1. Di antara perbuatan yang boleh mengundang pertolongan Allah Subhanahuwata‘ala dan mengusir bisikan syaitan ialah berzikir. Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam:

إنَّ الشَّيطانَ واضعٌ خطْمَه على قلبِ ابنِ آدمَ فإن ذكرَ اللهَ خنَس وإن نسِي الْتقَم قلبَه

Sesungguhnya syaitan telah meletakkan penutupnya pada hati anak Adam. Jika anak Adam melakukan zikrullah, maka syaitan akan lari. Jika anak Adam melupakan Allah, maka syaitan akan menguasai hatinya

(Riwayat Al-Munziri)[7]

 1. Janganlah kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang membuatkan syaitan semakin sombong.

قال عثر بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حمارُه فقلتُ تعسَ الشيطانُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تقل تعسَ الشيطانُ فإنك إذا قلتَ تعسَ الشيطانُ تعاظمَ وقال بقوتي صرعتُه وإذا قلتَ بسمِ اللهِ تصاغرَ حتى يصيرَ مثلَ الذبابِ

Diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah (Sallallahu’alaihiwasallam) terjatuh dari atas keldainya, seorang sahabat yang membonceng di belakangnya berkata: Celakalah syaitan.

Lalu Rasulullah (Sallallahu’alaihiwasallam) bersabda: Kamu jangan berkata ‘celakalah syaitan,’ kerana apabila kamu berkata ‘celakalah syaitan,’ maka syaitan akan menjadi sombong dan berseloroh: ‘Dengan kekuatanku aku telah menjatuhkannya.’

Apabila kamu mengucapkan ‘Bismillah’, maka ia akan menjadi kerdil hingga seperti seekor lalat dan mudah dikalahkan.

(Riwayat Ibn Kathir)[8]

 1. Menyedari bahawa kebaikan itu terletak pada ketaatan kepada hukum Allah Subhanahuwat’ala dan keburukan itu terletak pada sikap membangkang dan menentang perintah dan larangan-Nya.
 1. Membersihkan hati daripada keinginan duniawi yang rendah dan biarkan yang menguasai hati adalah hammul khair iaitu keinginan yang kuat dan bertekad untuk berbuat kebaikan.

Sumber utama:

Syarah Lengkap Arba’in Tarbawiyah, Fakhruddin Nursyam, Lc.

[1] Sahih Ibn Hibban, no.hadits : 176

[2] Sahih Muslim, no.hadits : 1910

[3] Sunan at-Tirmizi, no.hadits : 2518

[4] Sahih Ibn Hibban, no.hadits : 310

[5] Sahih Muslim, no.hadits : 2553

[6] Sahih Muslim, no.hadits : 2814

[7] At-Targhib wa At-Tarhib, no hadits dan juzu’ : 2/330

[8] Al-Bidayah wa An-Nihayah, no.hadits dan juzu’ : 1/55

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button