mendidik

  • Fiqh Tarbiah
    Photo of AL-QURAN MENDIDIK UMMAH

    AL-QURAN MENDIDIK UMMAH

    TAKRIF  AL-QURAN Kitab  suci  al-Quran adalah Kalam Allah  Subhanahuwata’ala yang  bermukjizat, diturunkan kepada Nabi  Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam,  dipindahkan daripada baginda Sallallahu’alaihiwasallam…

    Read More »
Back to top button