Pengertian

  • Fikrah
    Photo of PENGERTIAN ISLAM

    PENGERTIAN ISLAM

    Ta’rif Islam Islam bermaksud patuh dan menyerah kepada Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. Yakni patuh dan tunduk kepada segala titah perintah Allah…

    Read More »
Back to top button