Fikrah

Islam Tidak Berkompromi Dengan Jahiliyah

Islam adalah din (sistem hidup) pilihan Allah Kita hendaklah menyedari bahawa hanya Islam satu-satunya din (sistem hidup) yang dipilih oleh Allah Subhanahuwata‘ala untuk insan seluruhnya dan Allah Subhanahuwata‘ala telah tegaskan bahawa sesiapa yang mencari dan mengambil din lain atau cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima-Nya sepertimana dalam …

Read More »

Tasawwur Jahiliyah Berdasarkan Al-Quran

Makna jahiliyah Banyak manusia kini tidak memahami konsep jahiliyah dengan betul. Akibatnya mereka tidak dapat menilai dengan betul akan realiti kehidupan hari ini. Justeru itu,  kita perlulah memahami tasawwur jahiliyah agar penilaian kita terhadap realiti kini selaras dengan hakikat sebenar. Lafaz ‘Jahiliyah’ merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Quran.  Ibn Taimiyah …

Read More »

Apakah Yang Dituntut Oleh Islam Ke Atas Kita ?

Tajuk ini memang besar dan luas. Apa yang dibentangkan di sini hanya sekadar gambaran ringkas sahaja. Antara tuntutan Islam ke atas kita ialah: 1. Islam dalam Aqidah. Iaitu aqidah salimah sahihah (sejahtera dan benar) yang tepat sepertimana anjuran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu‘alaihiwasallam. Seorang Muslim dikehendaki beriman sepertimana generasi pertama …

Read More »

Erti Menerima Islam

Ragam manusia hari ini menerima Islam Ramai orang telah berpuas hati dengan mengakui menganut Islam. Persoalan yang kita perlu fikirkan, apakah telah memadai dengan pengakuan sahaja? Jawapannya, apabila kita menganut din Islam  tidaklah memadai dengan pengakuan sahaja tanpa memenuhi tuntutan-tuntutannya. Ramai juga orang yang menganggap bahawa apabila ibubapa mereka Islam …

Read More »

Hanya Islam Pilihan Kita

Islam merupakan din yang kita akui sebagai ikutan kita. Kita diperintahkah supaya hidup dengan din ini. Hanya dengan Islam-lah kita mendapat kehidupan yang hakiki, sedangkan selainnya adalah kepalsuan dan kebatilan. Takrif Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Doktor Abdul Karim Zaidan, bermaksud patuh dan menyerah kepada pemerintahan Allah Subhanahuwata’ala semata-mata. Patuh, …

Read More »

Kesempurnaan Islam

Sebagai sistem yang dicipta dan diturunkan oleh Allah Subhanahuwata‘ala Yang Maha Halus Lagi Maha Sempurna, Islam memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh mana-mana sistem buatan manusia. Kesempurnaan Islam memenuhi keperluan setiap zaman, bangsa dan bidang. Islam memenuhi keperluan setiap zaman Seluruh nabi dan rasul (daripada nabi pertama hingga nabi yang …

Read More »

Beberapa Definisi Islam

Berikut dikemukakan beberapa definisi Islam. Definisi pertama Definisi pertama berdasarkan sebuah hadits. Diceritakan  bahawa pada suatu hari malaikat Jibril yang merupa seorang arab badwi telah menemui Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam, di hadapan sahabat-sahabat baginda. Salah satu pertanyaan malaikat kepada baginda ialah mengenai apakah itu Islam:  :يا محمد أخبرني عن الاسلام فقال رسول …

Read More »

Makna Islam

Secara bahasa, al-Islam diambil dari akar kata salima. Daripada akar kata ini, kita akan mendapati kata-kata: Islaamulwajhi yang bererti menundukkan wajah. Hal ini dilakukan ketika seseorang mengakui kebesaran pihak lain dan rendah hati di hadapannya. Al-Istislaam yang bererti berserah diri. Hal ini dilakukan ketika orang sudah kalah atau berasa lebih …

Read More »

Sebab Manusia Diciptakan Dan Tanggungjawabnya

Kita perlu perhatikan kepada tiga persoalan asas yang berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Persoalan-persoalan tersebut adalah: Dari manakah kita datang? Mengapakah kita didatangkan? Kemanakah kesudahan kita? Untuk mencari jawapan yang tepat maka kita perlulah merujuk kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahuwata‘ala di dalam al-Quran al-Karim. Persoalan pertama:  Dari …

Read More »