AL-QURAN

July, 2019

May, 2019

  • 22 May

    TAFSIR TEMATIK: PENGENALAN

    PENDAHULUAN Allah SWT menurunkan kitab-Nya (Al-Quran) kepada Saidina Muhammad SAW supaya baginda melaksanakan dan menyampaikannya …

March, 2017