18/09/2019

FIQH TARBIAH

SIFAT-SIFAT RABBANI DALAM MANHAJ TARBIAH

WhatsApp Image 2018-08-02 at 12.16.24 PM

MATLAMAT utama  tarbiah Islamiah ialah untuk melahirkan individu yang memenuhi syarat-syarat sebagai mu’min. Dalam masa yang sama memenuhi …

Baca seterusnya...

KEPENTINGAN HALAQAH

]MUQADDIMAH Membentuk ummah adalah umpama membangunkan sebuah bangunan tinggi mencakar langit (bahkan lebih tinggi lagi), yang terlebih dahulu …

Baca seterusnya...

TASAWWUR TARBIAH (KONSEP PENDIDIKAN)

MUQADDIMAH Tarbiah (pendidikan) adalah wasilah terpenting dan berkesan untuk pembangunan sesuatu ummah. Maju atau mundurnya sesuatu ummah bergantung …

Baca seterusnya...