18/09/2019

KEPELBAGAIAN SISTEM

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (10):
KONSEP ASAS SISTEM HAK MILIK

HAK Milik dalam Islam Sistem ekonomi Islam terbina di atas prinsip kepemilikan (الملكية) yang diurus dan ditadbir dengan …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (9):
KONSEP ASAS SISTEM KEHAKIMAN

KUASA KEHAKIMAN (JUDISIARI) SETIAP negara mesti mewujudkan sebuah kuasa khusus yang menguruskan hal ehwal kehakiman yang akan menjaga …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (8):
KONSEP ASAS SISTEM EKONOMI

SISTEM ekonomi (an-nizam al-iqtisadi)  adalah salah satu sistem yang memberi kesan besar dalam kehidupan dan kestabilan masyarakat. Oleh …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (7):
Konsep Asas Sistem MAJLIS SYURA (LEGISLATIF)

MAJLIS SYURA (LEGISLATIF) Syura adalah salah satu daripada tonggak terpenting dalam negara Islam yang menunjukkan hak setiap individu …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (6):
Konsep Asas Sistem KEMENTERIAN

KAUM muslimin telah mengenali sistem kementerian lebih awal. Peraturan sistem kementerian telah disusun pada zaman khalifah ‘Abbasiyyah. Ia …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (5):
Konsep Asas Sistem KEPEMIMPINAN

SELEPAS kewafatan Rasulullah SAW, pemimpin negara disebut sebagai “Khalifah”. Orang pertama yang menggunakan gelaran tersebut adalah Abu Bakr …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (4):
Konsep Asas Sistem NEGARA

ISLAM sangat mengambil berat pembentukan negara kerana ia adalah usaha bersepadu yang tersusun untuk kepentingan setiap muslim, bertujuan …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (3):
Hak Dan Kebebasan Bersiyasah (Politik)

SISTEM siyasah (politik) bertujuan menjaga hak dan kebebasan individu secara umum kerana ia merupakan perkara asas dalam sesebuah …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (2):
Konsep Asas Sistem SIYASAH (POLITIK)

SISTEM siyasah (politik) (النظام السياسي) dikira sebagai salah satu daripada sistem sangat penting dalam Islam. Ia  memberi kesan …

Baca seterusnya...

KEPELBAGAIAN SISTEM DALAM ISLAM (1):
Konsep Dan Ciri-Ciri ASAS

ALLAH SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dan membekalkan mereka dengan akal, keinginan dan kemampuan. Dia juga …

Baca seterusnya...