Home / Tag Archives: fikrah

Tag Archives: fikrah

Cabaran Serangan Pemikiran (Ghazwul Fikri)

Muqaddimah Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahuwata’ala kerana dengan izin-Nya dan perkenan-Nya dipertemukan kita di sini untuk menambahkan lagi pengetahuan berhubung dengan ajaran Allah Subhanahuwata’ala. Kita perlu terus berusaha mendidik dan mengasuh hati dan jiwa kita dengan ajaran Allah Subhanahuwata’ala, iaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita …

Read More »