Home / Tag Archives: Akhlak Islam

Tag Archives: Akhlak Islam

Akhlak Islam

Definisi akhlak Al-Khuluq bererti tabiat atau tingkah laku. Menurut Al-Ghazali (dalam Ihya’ Ulumuddin) akhlak ialah sesuatu yang sebati dalam jiwa seseorang dan melahirkan tingkah laku secara spontan tanpa dirancang atau disengajakan. Oleh itu dapatlah dikatakan akhlak ialah kumpulan nilai atau sifat yang sebati dalam jiwa seseorang yang menjadi neraca atau kayu ukur bagi menentukan sesuatu perbuatan itu samada baik atau buruk, seterusnya menentukan samada mahu dilaksanakan atau ditinggalkan. Pentingnya akhlak Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir daripada manusia atau segala tindak-tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada …

Read More »