Home / Audio / Video / Video / Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 19

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 19

Syarah Usul Ke-19

Tiada pertembungan diantara Syarak dan ilmu Sains yang sahih.

Boleh jadi perkara yang diteliti oleh pandangan syara’ tidak termasuk ke dalam perkara yang diteliti oleh pandangan aqal, begitu juga sebaliknya. Sungguh pun demikian, pandangan syara’ dan pandangan aqal tidak bercanggah dalam perkara-perkara yang qath’i (muktamad dan putus). Hakikat ilmiah yang sahih tidak bertentangan dengan kaedah syara’ yang tsabit. Perkara dzanni, dari kedua-duanya ditakwilkan, agar bersesuaian dengan qath’i. Sekiranya pandangan syara’ dan pandangan aqal masih berada di peringkat dzann, maka pandangan syara’lah yang lebih utama untuk diterima. Hinggalah pandangan aqal dapat mentsabitkan kebenarannya atau ia akan gugur dengan sendirinya.

Check Also

siri 4- kebangkitan - iman

Video: Siri Kebangkitan Iman (4): Allah Maha Melihat

ALLAH MAHA MELIHAT Oleh SIR NASIR SALLEH Allah sentiasa mengawasi perbuatan kita setiap masa… Print …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *