Home / Audio / Video / Video (page 4)

Video

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul 1

Syarah Usul Pertama Islam adalah agama yang menyeluruh dan lengkap. الإســلام نـظـام شــامـل يـتـنـاول مـظـاهـر الـحـيـاة جـمـيـعـا فـهـو دولـة و وطـن أو حـكـومـة و أمـة وهـو خـلـق و قـوة أو رحـمـة و عـدالـة وهـو ثـقـافـة و قـانـون أو عـلـم و قـضـاء وهـو مـادة و ثــروة أو كسـب و غــنـى وهـو جـهـاد و دعـوة أو جـيـش و فـكـرة كـما هـو عـقـيـدة صـادقــة و عـبـادة صـحـيحـة سـواء بسـواء Islam adalah sistem lengkap yang merangkumi keseluruhan aspek kehidupan. Islam adalah daulah dan tanahair atau kerajaan dan ummah. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Kebudayaan dan undang – undang atau ilmu dan kehakiman. …

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 2

Syarah Usul Ke-2 Al-Quran dan As-Sunnah adalah rujukan asas dalam perundangan Islam. والقران الكريم والسـنة المطهـرة مرجع كل مـسـلم فى تعرف أحكام الإسـلام و يفـهم القـران طـبـقـا لـقـواعد اللـغـة الـعـربـيـة من غـيـر تـكـلـف و لا تـعـسـف و يرجـع فى فـهـم الـسـنة الـمـطـهـرة إلى رجـال الـحـديث الـثـقـات Al-Quran dan sunnah (hadis) adalah sumber rujukan untuk mengetahui hukum hakam Islam. Al-Quran difahami menurut kaedah-kaedah bahasa Arab dengan tidak memberat dan meringankan. Hadis pula di fahami melalui periwayat-periwayat hadis yang dipercayai.  

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 3

Syarah Usul Ke-3 Iman sejati, ibadah yang sah dan perjuangan mempunyai cahaya dan kemanisan di dalam hati. Ilham, lintasan hati, mimpi tidak boleh dijadikan dalil hukum Agama. Iman yang benar, ibadah yang sah dan mujahadah merupakan cahaya dan kemanisan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambaNya. Tetapi ilham, lintasan-lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah dalil-dalil hukum syara’. Ia tidak diambil kira kecuali dengan syarat tidak berlawanan dengan hukum dan nas agama.  

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 4

Syarah Usul Ke-4 Tangkal, jampi selain ayat Al-Quran dan Hadis serta mendakwa tahu hal ghaib (yang belum berlaku) adalah munkar yang wajib dibenteras. Tangkal, azimat, al-wad’ (sesuatu yang diambil dari laut seperti kulit kerang untuk menghindarkan sakit mata), al-ma’rifah (mengetahui sesuatu perkara dengan tanda-tanda awal untuk mencari barang kecurian, tempat orang sesat dsb), kihanah (pemberitahuan tentang perkara-perkara ghaib pada masa akan datang atau perkara yang tersembunyi di dalam hati orang lain) dan dakwaan mengetahui perkara ghaib dan perkara-perkara yang tergolong di dalam perkara ini merupakan perkara mungkar yang wajib diperangi melainkan jampi-jampi dari ayat Al-Quran atau jampi yang ma’thurah (datang …

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 5

Syarah Usul Ke-5 Keputusan pimpinan dalam organisasi wajib dilaksanakan dalam perkara maslahat, yang tiada nas atau ada nas tetapi mempunyai berbagai tafsiran. Pendapat Imam atau Naibnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas, yang boleh menerima andaian pelbagai segi dan yang berhubung dengan masalih al-mursalah boleh diterima sekiranya tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syara’. Kadang-kadang ia berubah menurut keadaan, uruf dan adat. Asal pada ibadat ialah ta’abbud tanpa melihat kepada makna-makna. Dan asal pada adat ialah melihat kepada rahsia, hikmah dan tujuan.  

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 6 dan 7

Syarah Usul Ke-6 & Usul Ke-7 Usul Ke-6: Kata-kata seseorang selain Rasulullah saw tidak semestinya betul dan diterima. Setiap orang boleh diterima dan ditolak kata-katanya melainkan Rasulullah SAW yang maksum. Setiap yang datang dari salafus soleh yang bertepatan dengan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya kita terima dengan sebulat hati. Akan tetapi jika berlawanan dengannya maka Kitab Allah dan Sunnah RasulNya lebih utama diikuti. Walau bagaimanapun kita tidak sekali-kali mengecam atau mendedahkan keburukan peribadi-peribadi tertentu di dalam masalah yang diperselisihkan. Kita hanya berserah kepada niat hati mereka. Sesungguhnya mereka berlalu dengan apa yang mereka lakukan. Usul Ke-7: Seorang yang belum pakar …

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 8

Syarah Usul Ke-8 Perbezaan dalam Feqah jangan membawa kepada perpecahan hati. Perselisihan fiqh dalam perkara cabang tidak sepatutnya menjadi sebab kepada perpecahan dalam agama dan tidak seharusnya membawa kepada perbalahan atau permusuhan. Setiap orang yang berijtihad ada pahalanya. Walau bagaimanapun tidak ada penghalang bagi melakukan tahqiq ilmu / penjelasan ilmiah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan dalam suasana kasih saying kerana Allah SWT. Serta kerjasama dalam menyampaikan kebenaran tanpa terbawa-bawa kepada pertengkaran yang dicela serta taksub.  

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 9

Syarah Usul Ke-9 Jauhi perdebatan Feqah yang tidak membawa kepada tindakan amali. Setiap masalah yang tidak berdiri amal di atasnya maka melibatkan diri di dalamnya adalah membebankan diri dengan perkara yang ditegah syara’. Di antaranya ialah banyak furu’ di dalam hukum hakam yang tidak berlaku, melibatkan diri di dalam makna-makna ayat Al-Quran yang ilmu belum sampai kepadanya dan bercakap tentang kelebihan di antara sahabat R.A. dan khilaf yang berlaku di kalangan mereka. Setiap mereka mempunyai kelebihan bersahabat dengan Rasulullah SAW dan dibalas menurut niat mereka, tambahan pula takwil adalah dibenarkan.  

Read More »

Syarah Usul ‘Isyrin (Hasan Al-Banna) : Usul ke 10

Syarah Usul Ke-10 Kita beriman kepada Ayat-ayat Sifat tanpa menafsir atau menolaknya. Mengenal Allah SWT, mentauhid dan menyucikanNya adalah setinggi-tinggi aqidah Islam. Ayat-ayat sifat dan hadith-hadithnya yang sahih serta penyerupaaan yang layak denganNya, kita beriman dengannya sebagaimana ia datang tanpa takwil dan ta’thil. Kita jangan cuba mendedahkan khilaf di antara ulama’ di dalam masalah itu. Sudah cukup bagi kita apa yang telah cukup bagi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya.  

Read More »